Kontakt

icv-logotipovi

Informativni centar Virovitica

Adresa: Ferde Rusana 1 (9. kat)

Telefon: +385 33 740 000

Mobitel: +385 98 130 50 82

E-mail: usluge@icv.hr

OIB: 011 567 455 23

Direktor Siniša Palm

Žiroračun Hypo Alpe-Adria Bank d.d. – 2500009-1102130214

Društvo je upisano u Trgovački sud u Bjelovaru pod MBS: 010018533 i

upisan je temeljni kapital u iznosu od 1.385.600,00 kuna.

Ime i prezime (potrebno unijeti)

E-mail adresa (potrebno unijeti)

Naslov poruke

Tekst poruke